שיעורי מרן הרב י.מ. לאו

שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, ב' אב תמוז תש\"ף 23/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 weeks ago 24 minutes 72 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כד תמוז תש\"ף 15/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 3 weeks ago 27 minutes 70 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, יז תמוז תש\"ף 08/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 weeks ago 29 minutes 88 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, י' תמוז תש\"ף 01/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 1 month ago 35 minutes 75 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, ג' תמוז תש\"ף 24/06/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 1 month ago 32 minutes 93 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כו' סיון תש\"ף 17/06/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 1 month ago 35 minutes 105 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, יב' סיון תש\"ף 03/06/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 40 minutes 136 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא-קמא, ה' סיון תש\"ף 27/05/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 39 minutes 128 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא-קמא, כז' אייר תש\"ף 20/5/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 33 minutes 126 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא-קמא, כ' אייר תש\"ף 13/5/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 36 minutes 110 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א בבא קמא -שיעור זום -יב אייר תשפ 6/5/20 by Talmud

Rabbi-Lau 3 months ago 41 minutes 94 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א כב' אדר תש\"ף 18/03/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 months ago 41 minutes 581 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א טז' אדר תש\"ף 11/03/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 months ago 38 minutes 150 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ט' אדר תש\"ף 05/03/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 39 minutes 111 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ב' אדר תש\"ף 26/02/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 39 minutes 106 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א כה' שבט תש\"ף 19/02/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 40 minutes 109 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א יח' שבט תש\"ף 12/02/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 33 minutes 100 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א יא' שבט תש\"ף 05/02/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 6 months ago 39 minutes 97 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ד' שבט תש\"ף 29/01/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 6 months ago 41 minutes 115 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב יחזקאל שינפלד כ\"ו טבת תש\"ף 24/01/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 6 months ago 41 minutes 104 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א י\"ט טבת תש\"ף 15/01/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 6 months ago 37 minutes 151 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א י\"ב טבת תש\"ף 08/01/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 6 months ago 38 minutes 96 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ה' טבת תש\"ף 01/01/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 7 months ago 41 minutes 124 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א כא' כסלו תש\"ף 18/12/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 7 months ago 45 minutes 200 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א יד' כסלו תש\"ף 11/12/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 7 months ago 41 minutes 140 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ז' כסלו תש\"ף 04/12/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 8 months ago 39 minutes 153 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ל' חשון תש\"ף 27/11/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 8 months ago 43 minutes 166 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א כג' חשון תש\"ף 20/11/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 8 months ago 37 minutes 126 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א טז' חשון תש\"ף 13/11/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 8 months ago 39 minutes 106 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א ט' חשון תש\"ף 06/11/19

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 9 months ago 36 minutes 149 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv